Cennik usług obowiązuje od 05 stycznia 2023 r.

1) Usługa podstawowa – obejmuje usunięcie starych kwiatów i zniczy, zamiecenie grobu, umycie grobu lub odśnieżanie w sezonie, sprzątanie wokół grobu, zapalenie dwóch małych zniczy oraz dokumentację fotograficzną w formie 2 zdjęć (przed i po usłudze przesyłane na email):

Nagrobek/usługa

jednorazowa

3 x w roku

6 x w roku

12 x w roku

Nagrobek pojedynczy

65 zł

  62 zł/usługa
(186 zł)

 59 zł/usługa
(354 zł)

 55 zł/usługa
(660 zł)

Nagrobek podwójny

 75 zł

71 zł/usługa
(213 zł)

68 zł/usługa
(408 zł)

64 zł/usługa
(768 zł)

Grobowiec rodzinny

 110 zł

105 zł/usługa
(315 zł)

99 zł/usługa
(594 zł)

94 zł/usługa
(1 128 zł)

Grobowiec z kryptą do 170 cm wysokości

 145 zł

138 zł/usługa
(414 zł)

131 zł/usługa
(786 zł)

123 zł/usługa
(1 476 zł)

– korzystając z usług cyklicznych oszczędzasz do 15%, a kwota abonamentu jest płatna na przynajmniej jeden dzień przed wykonaniem usługi.
– przy zamówieniu 3, 6 i 12 usług, do usług wykonywanych w sezonie zimowym odśnieżanie w cenie. Na usługi cykliczne zostaje zawarta umowa, a płatności są realizowane za usługę każdorazowo z góry przed terminem jej wykonania (podobnie jak abonament telefoniczny).
– zamawiając 2 tygodnie wcześniej, dajemy gwarancję umówienia terminu (termin w okolicach 1 listopada należy zamówić około 2 miesiące wcześniej)
– cennik obejmuje sprzątanie na Cmentarzu Rakowickim i Podgórskim w Krakowie. Do usługi na Cmentarzu Grębałów, Prądnik Czerwony (w tym parafialny), Bronowice i Kobierzyn-Lubostroń, Zawiła i inne należy doliczyć 15 zł za dojazd na cmentarz.
– w przypadku mocno zabrudzonych nagrobków, od dawna nie czyszczonych, zalanych woskiem itp. cena usługi ustalana jest indywidualnie, a fakt taki należy zgłosić w uwagach do zamówienia – w razie nie zgłoszenia takiego faktu, nie dajemy gwarancji na doczyszczenie grobu!

 2) Usługa rozszerzona – obejmuje taki zakres jak usługa podstawowa oraz:
– pastowanie grobu,
– w przypadku grobów z materiałów o strukturze chropowatej, usługa obejmuje użycie detergentu mocno czyszczącego,
– w okresie zimowym odśnieżanie i mycie grobu:

Nagrobek/usługa

jednorazowa

3 x w roku

6 x w roku

12 x w roku

Nagrobek pojedynczy

86 zł

83 zł/usługa
(216 zł)

78 zł/usługa
(408 zł)

74 zł/usługa
(768 zł)

Nagrobek podwójny

98 zł

93 zł/usługa
(243 zł)

89 zł/usługa
(462 zł)

83 zł/usługa
(864 zł)

Grobowiec rodzinny

125 zł

119 zł/usługa
(357 zł)

113 zł/usługa
(678 zł)

106 zł/usługa
(1 272 zł)

Grobowiec z kryptą do 170 cm wysokości

185 zł

178 zł/usługa
(534 zł)

167 zł/usługa
(1002 zł)

157 zł/usługa
(1 884 zł)

– korzystając z usług cyklicznych oszczędzasz do 15%, a kwota abonamentu jest płatna na przynajmniej jeden dzień przed wykonaniem usługi.
– przy zamówieniu 3, 6 i 12 usług, do usług wykonywanych w sezonie zimowym odśnieżanie w cenie. Na usługi cykliczne zostaje zawarta umowa, a płatności są realizowane za usługę każdorazowo z góry przed terminem jej wykonania (podobnie jak abonament telefoniczny).
– zamawiając 2 tygodnie wcześniej, dajemy gwarancję umówienia terminu (termin w okolicach 1 listopada należy zamówić około 2 miesiące wcześniej)
– cennik obejmuje sprzątanie na Cmentarzu Rakowickim i Podgórskim w Krakowie. Do usługi na Cmentarzu Grębałów, Prądnik Czerwony (w tym parafialny), Bronowice i Kobierzyn-Lubostroń, Zaweiłą i inne należy doliczyć 15 zł za dojazd na cmentarz.
– w przypadku mocno zabrudzonych nagrobków, od dawna nie czyszczonych, zalanych woskiem itp. cena usługi ustalana jest indywidualnie, a fakt taki należy zgłosić w uwagach do zamówienia – w razie nie zgłoszenia takiego faktu, nie dajemy gwarancji na doczyszczenie grobu!

3) Usługa grób ziemny – w skład usługi wchodzi plewienie, standardowe formowanie grobu (w zimie usunięcie nadmiaru śniegu bez plewienia i formowania), usunięcie starych kwiatów i zniczy, sprzątanie wokół grobu, zapalenie dwóch małych zniczy. Usługa jest dokumentowana fotograficznie w formie 2 zdjęć (przed i po usłudze) przesyłane pocztą elektroniczną:

Nagrobek/usługa

jednorazowa

3 x w roku

6 x w roku

12 x w roku

Grób ziemny

115 zł

110 zł/usługa
(330 zł)

103 zł/usługa
(618 zł)

92 zł/usługa
(1 104 zł)

– korzystając z usług cyklicznych oszczędzasz do 20%, a kwota abonamentu jest płatna na przynajmniej jeden dzień przed wykonaniem usługi.
– przy zamówieniu 3, 6 i 12 usług, usunięcie nadmiaru śniegu w cenie. Na usługi cykliczne zostaje zawarta umowa, a płatności są realizowane za usługę każdorazowo z góry przed terminem jej wykonania (podobnie jak abonament telefoniczny).
– zamawiając 2 tygodnie wcześniej, dajemy gwarancję umówienia terminu (termin w okolicach 1 listopada należy zamówić około 2 miesiące wcześniej)
– cennik obejmuje sprzątanie na Cmentarzu Rakowickim i Podgórskim w Krakowie. Do usługi na Cmentarzu Grębałów, Prądnik Czerwony (w tym parafialny), Bronowice i Kobierzyn-Lubostroń, Zawiła i inne należy doliczyć 15 zł za dojazd na cmentarz.

4) Dodatkowe usługi:

Nazwa usługi

Cena

1) Dodatkowy mały znicz*

 7 zł

2) Dodatkowy średni znicz*

15 zł

3) Dodatkowy duży znicz*

20 zł

4) Wkład 2 dniowy*

7 zł

5) Wkład 4 dniowy*

8 zł

5) Wkład 5 dniowy*

10 zł

5) Wkład 7 dniowy*

15 zł

6) Odśnieżanie (w sezonie)*

35 zł

7) Uprzątnięcie grobu po pogrzebie (usuwanie wypalonych zniczy i zwiędłych wiązanek, zamiecenie)

 85 zł

8) Chryzantema mała w doniczce (w sezonie)*

55 zł

9) Chryzantema duża w doniczce (w sezonie)*

65 zł

10) Kwiaty w doniczce sezonowe (wrzos, wrzosiec lub inne)*

45 zł

Przy zamówieniu samych usług oznaczonych * naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 15 zł jeśli takie zamówienie nie przekracza kwoty 65 zł.
Aby złożyć zamówienie na usługi dodatkowe, proszę o wpisanie ich w polu dodatkowe informacje w formularzu e-zamówienia.
Do zamówienia na łączną kwotę powyżej 60 zł nie dolicza się żadnych opłat dodatkowych.
Cennik obejmuje usługi dodatkowe na Cmentarzu Rakowickim i Podgórskim w Krakowie. Do usługi dodatkowych zamawianych samodzielnie na innych cmentarzach, należy doliczyć 15 zł za dojazd na cmentarz.